Ola Ki,

Yönetenden, Yönetilene Bir Aşk Mektubudur Bu.

 

Satırlarımız Ola Ki, Diye Başlar; Başlar Ki, Hayatımızın Ciddi Presibi Gereği; Gözümüzün Görmediği, Kulağımızın Duymadığını, Elimizin Tutmadığı, Dilimizin Tadmadığı ve Gönlümüzün Tasdik Etmediği Bir Şeye İnanmıyor ve Değer Vermiyoruz. Bu Sebeple Ola Ki, Diye Başlıyor Aşk Mektubumuz.

 

Bu Öyle Bir Mektuptur Ki, Vatan Aşkı İle Yananların Belkide Gönüllerinden Çıkan Satırlarla Süslüdür. Her Gönül Tek Bir Yürek İle Atar. Bunu Farkedemeyen Ben Oldum Delisi Gibi Avare Avare Gezer, Birliğini Tam Eden İse, Aşk İle Dolar, Doldukça Yüreği Katlana Katlana Yanar.

 

Duyduğumuz Onca Şeye Rağmen Bizler Hala Bir Yürek Olmuş Sizi Destekler, İnanır, İnanmak İster. Biliriz Zor İştir, Hizmetkar Olmak Koca Bir Devlete. Hele Ki, Bu Devlet Aziz ve Kudretli Olan Türk Devleti İse. Bazımız Hatta Çoğumuz Sizi Yakından Tanımayız. Bazıları Sizi Zalim Görür; Yerle Bir Ederken, Bazıları Da Bizim Gibi Sempati Duyar Gönülden. Aklı Gönüle Yakın Olanların Sevdasıdır Bu. Aşka Yolculuğudur. Biliniz ve Emin Olunuz Ki, Sizleri Yakından Hatta Uzaktan Dahi Tanımayanların Gönlünde Yer Alırsınız. Çünkü İlah-i Kaide Böyledir. Tek Bir Yürek Gibi Atar. Bu Sebeple Nice Seven Gibi Nice Nefret Eden De Haktır, Haktandır. Gayrısını Düşünen Ancak Gaflettendir.

 

Hal Böyle İken, Sizleri O Makama Çıkaran ve Kudret Sahibi Eden Bellidir. Kimse Ama Kimse Sanmasın Ki, Böyle Büyük Devletlerin Başına Gelenler Tesadüfi Veyahut Şansa Gelmiş ve İş Görmüşlerdir. Her Şey Ama Her Şey Haktandır. O Arzu Ettiğini Makam Sahibi Eder. Ve Öyle Ağızlarda Sakız Olmuş Mevzular Gibi Kolay İşler Değildir. Koca Bir Milletin Ağır Yükünü Omuzlamak, Kahvehane Köşelerinde Kağıt Üstüne Kağıt Atarken Ağız Torbasından Çıkan Boş Nidalar Değildir. Büyük ve Aziz Bir Milletin Hatta İnsanlığın Kaderini Yıllar Süren Etki Tepki Meselesidir. Bu Öyle Bir Makamdır Ki, İnsanlığın Hakkını Omuzlarında Taşır. Bu İşe Ne Riya Karışır Ne Hile. İnanmıyorsan Bir Dene. Bak Gör, Sonunda Neler Olacak.

 

Tarih Tekerrürden İbarettir Der Atalarımız. Lakin Tekrar Üzerine Tekrar Etmeye Gerek Yoktur. Çünkü Kur-an’ı Azimüşan Her Satırında İnsanlığın Nice Hallerini Dile Getirmiş, Gafletlerinin Sonunu Belli Etmiştir. Nice Alim; Zalim Olurken, Nice Zalimden Alim Doğmuştur.

 

Hani Dedik Ya; Ola Ki Diye Başlar Satırlarımız. Lütfen Ama Lütfen Cüretimizi Hoş Görün. Sözlerimiz Ne Bir Tehdit, Ne De Bir Övgüdür. Sadece ve Sadece Hak Üzerinde Bir Hatırlatmadır. Çünkü Düşünen İnsan İçin Nice Hikmetler Vardır.

 

Belkide Hatta Aşıkların Birbirine Olan Özleminden Doğan Cilvesidir Bu Satırlar. Siz Bizleri Böyle Görün. Çünkü Bizler Hala Öyle Görmekte Ve Satırlarımızı Buna Göre Sıraya Dizmekteyiz.

 

İşittiğimiz Nice Şeyler Gibi Yakın Zamanda Da Çok Şeyler Duyduk, Duymaktayız. Gene Diyoruz Ve Biliyoruz Ki, Koca Bir Devletin Ağır Yükünü Omuzlamak Her Beşerin Harcı, Haddi Değildir. Buna Can-ı Gönülden İnanırız. Hele Ki, Türk Milletinin Hizmetkarı Olmak Ciddi Sorumluluk ve Fedakarlık İster. Bunun Da Takdirini Bilmekteyiz. Allah (c.c.) Bu Devletin Başına Gelenlere Güç Nasib Eylesin. Kolay İş Değildir. Nice Hatta Tüm Dünya Üzerine Üzerine Gelir. Biliriz. Lakin Şu Da Unutulmamalıdır Ki, Böyle Bir Makama Gelenlerin Mazeretleri Olmaz. Gafletleri Olmaz, Olamaz. Çünkü O Makam Ağırdır Ve Sorumlulukları Her Şeyin Üstündedir. O Makam Sahibi Ne Üzülür, Ne Yorulur, Ne Kahreder, Ne Gaflete Düşer, Ne Aldanır, Ne Aldatır, vs..

 

Beşer Üstü Güç İster Öyle Makamlar. Lakin Hak: Her Daim Bu Makamlara Taşıyabilen İnsanları Layık Görür. Sizler De Uzun Bir Süredir Orada Yer Almaktasınız. Nice Olaylar Atlatıp Halen Ve Halen Orada İseniz, Demektir Ki, Hakkın Arzusu Böyledir.

 

İşte Böyle Bir Makam Sahibi Olanın Gücü ve Kudreti Zaten Tartışılmaz Değerdedir. Bırakın El Kaldırmayı Bir Göz Ucunuzla İşaret Vermeniz Bir Çok Şeyin Yerini Değiştirir ve Akibetini Belli Eder. Bunu Bilmemek Zor Değildir. Gene Kulağımıza Çalınan Nice Olay Da Bunları Kanıtlar Niteliğindedir. Herkesin Takdirindedir Ki, Sizlerin Arzusu Tez Zamanda Vücud Bulur. Lakin Bunca Makam ve Kudret Sahibi Bir İnsanın Hallerinde Farklı Şeyler Gelişmektedir. Kulağımıza Ve Gözümüze Çarpanların Merakı Bizlerde Uyanmıştır. Nice İnsan Sizleri Gaddar Hatta Zalim Olarak Nitelendirmektedir. Son Yaşanan Olaylar Neticesinde İse Bu İnsanların İddiaları Sanki Kendini İspata Götürmektedir.

 

Prensibimiz Gereği Bizler Kendi Tecrübelerimiz Dışındakilere İzin Vermemekteyiz. Ancak Ola Ki, Diye Başladığımız Satırlar İşte Burada Can Bulur. Eğer, Şayet, Ola Ki, Sizler Onca Yetki ve Makama Sahip İken, Bırakın El Kaldırmayı Bir Emrinizle Hatta Göz Ucunuzla İşaret Etmeniz Bir Çok Şeyin Cerayan Etmesini Sağlar, Sağlamaktadır. Kaldı Ki, Makam Sahiplerinin Acizlikleri Veyahut Bahaneleri ASLA VE ASLA OLMAZ, OLAMAZ. Çünkü Bunca Yetki ve Güç Sahibi Bir İnsanın Makamı Gereği Her Şey Anında Can Bulur. Gene Diyoruz Ki, Elbette Koca Bir Devletin Sorumluluğu Bir Beşerin Gücü Üzerindedir. Bu Sebeple De Biliyoruz Ki, Gücünüzün Tamamını Haktan Almaktasınız. Yoksa Katlanacak ve Taşınacak Haller Değildir.

 

Duyduğumuza Göre Bir Vatandaşın Daha Doğrusu Kim Olursa Olsun Bir İnsana El Kaldırmanız, Üstüne Yürümeniz Hatta Dilimiz Varmıyor Lakin Tekme Tokat Müdahale Etmeniz Konuşulmaktadır. Bizler Can-ı Gönülden Olmaz Der, Olmaması İçin De Arzu Ederiz. İşte Bu Sebeple Cümlelerimize Ve Aşk Mektubumuza Ola Ki, Diye Başladık.

 

Ola Ki, Siz Tüm Kudret ve Makamınızı Hiç Edip, Yok Görüp, Takdirden Uzak Bir Halde Bir Vatandaşı Sıkıştırıp, Küfürler Edip, Dövdü İseniz O Halde Bizlerinde Bir Kaç Satır Yazması Farza Düşmektedir. Eğer Böyle Bir Şey Gerçekten Cereyan Etti İse O Halde Görüyoruz Ki, Yanınızda Onlarca Danışman Dalkavukluktan Öteye Geçmemiş, Geçememiştir. Oysa Kudret ve Makam Sahibi Bir İnsanın İşin Ehli, Alim, Er, Eren, Dost, Evliyalara İhtiyacı Vardır. Yalaka, Dalkavuk Ve Riyakar Ordusuna Değil. Gene Duyduk Ki, Bir Ordu Sizi Korumaktadır. Varsın Olsun, Ancak Şu Unutulmamalıdır Ki, Riya İle Süslenen Bir Ordu Üzerine Üfleriz, Ezilir Geçer. Had Bilmek, Bildirmek Gerekir.

 

Yük Ağırdır. Dosta İhtiyaç Duyar. Her Daim Erenlerin, Evliyaların Yanı Başınızda Size Hatırlatmaları Gerekir. Sorumluluklarınızı, Gaflet Çukuruna Yaklaşımlarda İkazları Gerekir. Elbet Zordur Lakin Dostlarla Yollar Bir Ayrı Hoştur. Durum Böyle İken Eğer Söylenenler Doğru İse, Nice Yanıbaşınızda Duranlar Sizi Sevmiyor, Hatta Sona Giden Yola Doğru Sırtınızdan İteliyorlardır. Bu Böyle Bilinmelidir. Çok Az İnsana Nasib Olan Bir Makam Da Yer Almaktasınız. Milyonlarca İnsan Sizi Sevmektedir. Bunca Sevgi Yetmez De, Üç Beş Uyanık, Riyakar, Dalkavuğun Sözlerimi Değerli Gelir. Aklınızı Hoş Eder?

 

İyi Düşünmek, İyi Takdir Etmek Gerekir. Böyle Hallerde Sakin Olmak Gerekir. Ancak Bizler Biliyoruz Ki, İnsan Takdirden Yoksun Olduğu An İtibari İle Onca Makamı Yavaş Yavaş Elinden Gider ve Bir Hiç Olarak Son Nefesini Verir. Bunu Biz Yeni Söylemiyoruz. Aksine Tarih Acı Satırlarında Tek Tek Gözler Önüne Seriyor. Ne İken Ne Olduğu İnsanların Bellidir. Sizlerin Geçici De Olsa Uzun Bir Süredir Taşıdığınız Makamı; Halk Gönlü İle İkram Etmiştir. Ancak Gönül Akıla Düştümü, İşte O Zaman Vay O Hallere. Bunların Nice Örnekleri Mevcuttur.

 

Takdirden Uzak Kalanların Basiretleri Bağlanır. Akıl Durgunluğu Yaşanır. Olur Olmaz İşler Yapar Da Kendi Bile Farketmez. Lakin Olanların Sonucunda Ben Neler Ettim Der Durur. Siz ve Sizin Değerli Ailenize ve Çevrenize Hatırlatmak İsteriz. Haddimiz Belki Değildir Lakin Dediğimiz İçin Aşıkların Cilvesidir bu Satırlarımız. Sizi Sevenler Size Bazı Şeyleri Hatırlatmalı ve Uyarmalıdır. Bizler İnanıyoruz Ki, Siz Zaten Zeki Bir İnsansınız. Ciddi ve Gönülden Çıkan Satırları Önemseyecek Ve Takdir Edeceksinizdir. Aksi Halde Her Beşerin Düştüğü Haller İçerisinde Son Nefesinizi Acı İçerisinde Vereceksiniz.

 

Sizi Tanımadan Seven, Gönülden İnsanların Ciddi Bir Hatırlatmasıdır Bu. Yükünüz Ağır Gelebilir. Normaldir. Lakin Sizler Bizler Gibi Değilsiniz Ki, Söylenme, Nazlanma, Hakaret Etme, Küfretme, Şiddet Gösterme Gibi Bir Çok Beşer İşine Karışasınız. Siz Artık Siz Değil O MAKAMSINIZ. Ve O Makamın Hakkını İyi İDRAK Edip Takdir Etmelisiniz. Ve Unutmamalısınız Ki, İnsanlığın Ağır Yükü ve Sorumluluğu Sizin Omuzlarınızdadır.

 

Dedik Ya Bu İşe Riya, Hile Girmez. Girer Gibi Olur Lakin Hak Bekler. Sabreder. İster Ki, Kulu Dönsün, Doğruyu Bulsun. Baktı Olmadı, Nasıl Hak Sahibi Etti İse Aynı Şekilde Yerle Bir Etmesini De Gene Bir Kulunu Vesile Eder Yapar. Bu Kaninat Sahipsiz Değildir Ey Sevgili. Sahip Olduğunuz ve Size İkram Gibi Sunulan Makamın Değerini Lütfen Biliniz. İnsanlarınızı Seviniz. Hakaret Etmeyiniz. El Haşa Kaldırmayınız. Kötü Söz Etmeyiniz. Çünkü Her Şey Haktandır.

 

Unutmayın Ki, Bizlerin Önderi Tekdir. Ve Bizler Ancak Ve Ancak O’nu Kendimize Örnek Ederiz. O Ki, Nice Zulümler İçerisinde Kötü Bir Söz Dahi Etmemiştir. Etmemiştir Ki, Etmememiz İçin Etmemiştir. Sünnet İse Her Konuda Sünnetine Uymak Farzdır.

 

Çok Söz Ettik Af Buyurun. Lakin Nazımız Belki Etki Eder De, Hatırlatılarımız Değer, Kıymet Bilinir. Bu Yüce Millet Yasaklarla, Cezalandırmalarla, Şiddetle, Küfürle, Hakaretle, Kavga İle Dayak ile ASLA VE ASLA İSLAH OLMAZ. Çünkü Bu Millet TÜRK MİLLETİDİR. Belki Gaflet İçerisindedir Lakin Bu Aziz Milletin Tek Anladığı Dil Vardır Ki, O Da AŞKTIR!

 

Bu Aziz Millet Ancak ve Ancak Aşktan Anlar. Sevgiden Anlar. Merhameti Buradan Gelir. Yasaklar, Kavgalar, Gürültüler Bu Millete Bir Şey Kazandırmaz, Kazandırmamıştır Da. Bunu Gene Biz Değil Tarih Söyler. Ve Düşünen İnsan İçin Bir Çok Öğüt Vardır.

 

Kainat Sahipsiz Değildir. Hele Ki, Bu Millet. Takdirden Yoksun Olanı Yerle Bir Eder, Etmiştir De. İster Ki, Her Şey Ola Ki, Olmasın.

 

Saygılar Sevgiler Selam Selam Vesselam.

 

(KBÇ)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.